Řezbářství

Řezbářství prolíná celou naší činností. Uplatňujeme jej v rámci restaurování, výrobě užitných předmětů s přidanou estetickou hodnotou, nebo také při tvorbě řezbářských děl čistě dekorativního charakteru.